Onderschat Verzuimrisico Niet

Als een van uw werknemers door ziekte niet kan werken is dat vervelend. Allereerst natuurlijk voor uw medewerker zelf, maar ook voor u als werkgever. In geval van ziekte moet u werknemers wel loon doorbetalen gedurende maximaal 104 weken. Als de ziekteperiode wat langer duurt, kan uw bedrijf schade lijden. Het werk moet immers toch gedaan worden.

Een langdurig zieke medewerker kost u al snel € 200,- per dag, blijkt uit onderzoek van TNO. Uw medewerker levert op zo’n moment geen werk, maar u moet het loon gewoon doorbetalen.

Met een ziekengeldverzekering heeft u een verzuimverzekering die per ziektedag uitkeert. De uitkering gaat in na een door u gekozen periode van eigen risico. Deze uitkering is gebaseerd op het loon van uw zieke werknemer en vindt plaats per maand of per kwartaal.

U bepaalt zelf of u één of twee ziektejaren verzekert. Ook bepaalt u welk percentage van het loon u wilt verzekeren. Hierbij is het mogelijk verschillende percentages te kiezen voor het eerste en het tweede jaar.

Uitbreiding

WGA eigenrisicodrager
WGA Hiaatverzekering
WIA-excedentverzekering