Wilt u juridische zekerheid?

Als ondernemer verricht u dagelijks juridische handelingen, u koopt, verkoopt en sluit overeenkomsten. U bent werkgever, leverancier en huurder of eigenaar van onroerend goed.

Al bent u nog zo’n goede ondernemer, vroeg of laat krijgt u een vervelende discussie. De samenleving wordt steeds harder.

U staat in uw recht, maar de tegenpartij denkt daar heel anders over, met een rechtsbijstandsverzekering staat u sterk en krijgt u waar u recht op heeft.

Een rechtsbijstandverzekering kost u over een heel jaar minder dan het tarief dat mening advocaat rekent voor enkele uurtjes en steeds meer ondernemers kiezen voor de zekerheid van ondernemen zonder juridische zorgen!

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich van deskundige juridische hulp bij geschillen op het gebied van bedrijfshuisvesting, personeelszaken, bedrijfsvoering en betaling. In het algemeen dekt de verzekering problemen op het gebied van:

  • administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijv. problemen met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen e.d. en bijstand in beroepsprocedures);
  • arbeidsrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, bijv. loon- en ontslagkwesties);
  • overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die u als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten heeft gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder);
  • strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk begane overtreding of misdrijf, en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen);
  • burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond).

 

U kunt kiezen voor een standaardverzekering, maar er zijn ook speciale aanvullingen voor detaillisten, zorgverleners en voor agrarische ondernemers. Ook voor startende ondernemers en voor ondernemers zonder personeel zijn er aparte aanvullingen ontwikkeld. Ten slotte kunt u de verzekering uitbreiden voor uw gezin en voor motorrijtuigen.

Handige extra’s

Met een rechtsbijstandverzekering heeft u ook recht op preventieve hulp. Specialisten bekijken dan van tevoren of uw rechtzaak kans van slagen heeft. Bovendien kunt u voor korte juridische vragen telefonisch advies krijgen. Met de incassobijstand bent u verlost van de zorgen om een niet-betalende debiteur. U draagt de vordering over aan uw verzekeraar die zorgt voor de aanmaningen en dagvaarding. Als het nodig is, zal er overgegaan worden tot het voeren van een rechtszaak.

Wilt u meer informatie over een rechtsbijstandverzekering? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak!

U kunt ons bereiken op 0597-646802, info@beckerverzekeringen.nl  of u vult het contactformulier op deze website in