WGA Eigenrisicodrager

Stap voordelig uit 

Wordt WGA eigenrisicodrager en betaal geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV.

Stapt u uit bij het UWV en wordt eigenrisicodrager dan ontvangt u een lage stabiele premie gegarandeerd voor 3 jaar. Daarnaast wordt u deskundig en financieel ondersteund met onze re-integratieservice.

Uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Als eigenrisicodrager blijft u maximaal 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer. Na deze periode neemt het UWV de uitkeringsverplichting van u over.

Voorwaarden

Als u eigenrisicodrager wilt worden, moet u aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  • U heeft een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of een erkende verzekeraar
  • U bent in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest

U kunt ieder jaar per 1 januari of per 1 juli eigenrisicodrager worden. Een verzoek daartoe dient u in bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet wel minstens dertien weken vóór de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn, dus voor 1 oktober of voor 1 april.

Wilt u meer informatie over eigenrisicodrager? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak! U kunt ons bereiken op 0597-646802, info@beckerverzekeringen.nl of u vult het contactformulier op deze website in.