WGA Hiaatverzekering

WGA Hiaatverzekering

Doel

Als je als werknemer gedeeltelijk (tussen de 35% en 80%) arbeidsongeschikt raakt, kun je te maken krijgen met een grote inkomensteruggang. Met deze verzekering kun je je verzekeren van een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

Korte omschrijving

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De WGA is van toepassing als je tussen de 35 procent en de tachtig procent arbeidsgeschikt bent, of als je wel volledig, maar niet voor altijd (‘duurzaam’) arbeidsongeschiktheid bent.

Afhankelijk van je ‘arbeidsverleden’ ontvang je minimaal drie en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering. De eerste twee maanden bedraagt die 75 procent van het dagloon, daarna valt de uitkering terug naar zeventig procent.

Welke uitkering je na afloop van de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van hoeveel je op dat moment verdient. Is dat de helft of meer van wat je op grond van de arbeidsgeschiktheidskeuring nog zou kunnen verdienen, dan vult de WGA het loon aan met zeventig procent van het verschil tussen het oude loon en het loon dat je nog kunt verdienen (ook wel de ‘resterende verdiencapaciteit’ genoemd).

Heb je geen werk, of verdien je minder dan de helft van wat zou kunnen op grond van het keuringsrapport, dan krijg je een WGA-vervolguitkering. Die houdt geen rekening met het loon dat je eerder verdiende, maar de uitkering bedraagt een percentage van het minimumloon. Dat betekent in de praktijk dat je er in inkomen sterk op achteruit gaat. Een WGA-hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

Er geldt hierbij een maximumdagloon. Het maximumdagloon is per 1 januari 2010vastgesteld op 186,65 euro bruto per dag.

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering kan zowel op collectieve basis via de werkgever als op individuele basis worden gesloten .Voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt door de verzekeraar de beschikking van het UWV gevolgd.

Wilt u meer informatie over een WGA Hiaatverzekering? Maak dan eens een vrijblijvende afspraak! U kunt ons bereiken op 0597-646802, info@beckerverzekeringen.nl of u vult het contactformulier op deze website in.