Arbeidsongeschiktheid

Jaarlijks raakt één op de tien ondernemers arbeidsongeschikt. Als zelfstandig ondernemer bent u extra kwetsbaar als u arbeidsongeschikt raakt. U krijgt geen uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u zorgvuldig bepalen hoe en tegen welk uw bedrag u zich het beste kunt verzekeren? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag.

Uw bedrijf op de eerste plaats   

Als DGA bent u ambitieus en werkt u hard om uw bedrijf goed te laten draaien. Daarbij is het heel gebruikelijk om bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsrisico of uw bedrijf te verzekeren. Maar wist u dat ook arbeidsongeschiktheid een reëel risico vormt? Maar liefst één op de tien DGA’s overkomt het voor korte of langere tijd. Toch wordt dit onvoldoende onderkend. Met als gevolg dat een betrouwbaar vangnet ontbreekt.

Verzekerd van inkomen    

Ongevallen thuis of op het werk, sportblessures, een burn-out, rugpijn of hartklachten: arbeidsongeschiktheid kan veel oorzaken hebben. Ook ú kunt arbeidsongeschikt raken door ziekte of ongeval. Dat komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Als DGA kunt u vaak geen aanspraak maken op de sociale zekerheid. Het is daarom belangrijk dat u zichzelf tegen dit risico beschermt. Zo blijft u, ook in geval van arbeidsongeschiktheid verzekerd van inkomen.

Enkele cijfers

 • 10% van alle DGA’s in Nederland is arbeidsongeschikt (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • 45% van de DGA’s heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (bron: DGA monitor 2009)
 • Driekwart van de DGA’s vindt jaarlijkse indexering van het verzekerd bedrag de belangrijkste factor bij de keuze van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook aan aandacht voor preventie van arbeidsongeschiktheid hechten DGA’s veel waarde

Verzekeren of niet: een bewuste keuze?  

Het merendeel van de DGA’s heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vaak blijkt dit voort te komen uit misverstanden.

Misverstand één: het overkomt mij niet      

‘Ik ben nooit ziek.’ Of: ’Als ik ziek word, werk ik gewoon door.’ Als u zich in deze uitspraken herkent, bent u niet de enige DGA met deze instelling. Toch zijn er binnen uw beroepsgroep heel wat mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen dat arbeidsongeschiktheid onverwacht de harde realiteit kan zijn. En dat er dan van doorwerken geen sprake meer is.

De meest voorkomende oorzaken van arbeidsongeschiktheid:

 • Ongevallen, meestal thuis, in het verkeer of tijdens het sporten
 • Psychische aandoeningen
 • Rugklachten
 • Hart- en vaatziekten

Misverstand twee: Ik heb daar een spaarpotje voor       

De helft van de DGA’s heeft een spaarpot voor als ze arbeidsongeschiktheid raken. Sparen is prima, maar arbeidsongeschiktheid kunt u niet voorspellen. Stel dat u morgen ziek wordt. Heeft u dan genoeg spaargeld om daar ook gedurende een langere periode voldoende inkomen uit te halen?
Goede kans dat u de financiële gevolgen van een griep of een verkoudheid prima zelf kunt opvangen. Maar als u langdurig arbeidsongeschikt bent, bent u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd verzekerd van een stabiel inkomen.

Misverstand drie: Er is vanuit de overheid wel een regeling       

Helaas, het risico van arbeidsongeschiktheid komt helemaal voor uw eigen rekening. De overheid biedt arbeidsongeschikte ondernemers, behalve de bijstand, geen vangnet. En kunt u van een bijstandsuitkering uw vaste lasten betalen, in uw levensonderhoud voorzien en uw bedrijf draaiende houden?

Misverstand vier: Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is te duur       

Helaas, het risico van arbeidsongeschiktheid komt helemaal voor uw eigen rekening. De overheid biedt arbeidsongeschikte DGA’s, behalve de bijstand, geen vangnet. En kunt u van een bijstandsuitkering uw vaste lasten betalen en in uw levensonderhoud voorzien?

Keuzemogelijkheden

 • U kiest voor een beperkte dekking, bijvoorbeeld alleen een uitkering na een ongeval. De premie valt dan een stuk lager uit.
 • U kiest voor een laag verzekerd bedrag. U verzekert dan een basisinkomen, wat aanzienlijk scheelt in de premie.
 • U kiest voor een langere wachttijd. Als u de uitkering bijvoorbeeld pas laat ingaan na 180 dagen arbeidsongeschiktheid, betaalt u minder premie.
 • U kiest bij welke mate van arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt. Kiest u er bijvoorbeeld voor om alleen een uitkering te ontvangen bij volledige arbeidsongeschiktheid? Dan is uw premie lager dan bij een volledige AOV.

Misverstand vijf: Als starter heb ik nog geen AOV nodig      

’Een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit ik af als mijn bedrijf goed gaat lopen.’ Denkt u er als startende DGA ook zo over? Vreemd eigenlijk. Uw bedrijf is waarschijnlijk helemaal van u afhankelijk, meer nog dan bij DGA’s die al wat langer bezig zijn. Als u ziek wordt, staat de continuïteit van uw bedrijf dus op het spel.
Als starter heeft u bovendien nog geen vermogen opgebouwd waarop u terug kunt vallen. Eigenlijk bent u dus juist heel kwetsbaar. En doet u er dus juist als starter goed aan om in ieder geval een deel van uw inkomen veilig te stellen.